2021 yılında kongremizin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar başlamıştır